fujifilm Wako

Board of Directors

(As of Nov. 2017)

Board of Directors

President Shinzo Kobatake
Director Tatsuya Kobayashi
Director Toshiro Hanada
Director Kazuo Shiraki
Director Masahiro Miura
Director Masayuki Goto
Director Yutaka Yamaguchi
Director Masahiro Fukuoka
Director Kaoru Terashima
Director Takahiro Yahiro
Corporate Auditor Toru Tane
Corporate Auditor Mamoru Matsushita

Executive Officers

President Shinzo Kobatake
Vice President Tatsuya Kobayashi
Senior Managing Executive Officer Toshiro Hanada
Senior Managing Executive Officer Kazuo Shiraki
Executive Officer Masahiro Miura
Executive Officer Masayuki Goto
Executive Officer Yutaka Yamaguchi
Executive Officer Ryosuke Matsuda
Executive Officer Masami Ishihara
Executive Officer Tokutaro Isobe
Executive Officer Hirotoshi Fujie
Executive Officer Syuichi Fujihira
Executive Officer Kenji Nakamura
Executive Officer Katsuhiko Hirai
Executive Officer Toshihiko Oda
Executive Officer Mitsuo Watanabe
Executive Officer Tsuguhiko Mori
Executive Officer Motoshige Sumino
Executive Officer Nobutaka Fukai
Executive Officer Shigenobu Akashi
Executive Officer Masashi Enokido